سفارش تبلیغ
صبا ویژن

                          


 پسورد تمام پروژه ها اسم سایت www.eca.ir است.بعضی را هم با حروف بزرگ نوشته است.

 1. (2) AVR LED Basic.rar
 2. ATmega16 DAC LCD KEYPAD.rar
 3. AVR 7seg Basic.rar
 4. AVR C.rar
 5. AVR ATMEGA8 LCD KEYPAD C.rar
 6. ATmega32 GlCD bascom.rar
 7. AVR_mega8_LM35_LCD_BASIC.rar
 8. AVR 7seg LED button Bascom.rar
 9. AVR DC MOTOR LCD DRIVER C.rar
 10. AVR DECODER LATCH LCD C&ASM.rar
 11. AVR Counter Decoder LED C.rar
 12. AVR GLCD BASIC.rar
 13. AVR_Mega32_DAC_lcd_C.rar
 14. AVR KEYBOARD BASIC.rar
 15. AVR_Mega16_rtc_LCD_basic.rar
 16. AVR_Mega32_RTCds1307_ASM.rar
 17. AVR DECODER NOT C.rar
 18. Avr ATmega16 DAC LCD KEYPAD C.rar
 19. AVR_Mega8_LCD_Button_basic.rar
 20. AVR mega8 keypad c.rar
 21. AVR RTC LATCH LED BASIC.rar
 22. AVR LCD KEYPAD BASCOM.rar
 23. AVR KEYPAD Basic.rar
 24. AVR_Mega16_lcd_asm_&_c.rar
 25. AVR LED Basic.rar
 26. LCD.rar
 27. HARIGH00.zip
 28. AVR_AT90S2313_segment_C.rar
 29. AVR REGULATOR 7seg Basic.rar
 30. AVR Multiplex4051 LED Bascom.rar
 31. AVR LATCH 7seg LCD BASCOM.rar
 32. LCD-LED.zip
 33. AVR DM74LS138 74HC590 7Seg Bascom.rar
 34. AVR RTL LATCH BASCOM.rar
 35. AVR ATtiny13 IR-LED Transistor button Bascom&ASM.rar
 36. attack.zip
 37. AVR LCD BOTTON BASCOM.rar
 38. Automatic renewal agreement form 2008.doc
 39. AVR_Char_LCD_flexible_pin_config_in_Codevision_c.zip
 40. Huong su dung phan mem Codevision.pdf
 41. قفل.rar
 42. آنالیز در protel DXP.rar
 43. Doc1.doc
 44. 82.gif
 45. volt meter and timer.rar
 46. 4d7cpqr.gif
 47. AVR_LCD_KEYPAD_BASCOM.rar
 48. (2) Mobile Key board.rar
 49. Resumo.doc
 50. movalled 8051.rar
 51. 1.exe
 52. AVR LCD Keypad.rar
 53. Mobile Key board.rar
 54. AVR_perfect with kristal.ddb

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 89 خرداد 2 توسط حق جو