شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

چراغ جادو
+ [تلگرام] واقعا چه خبره؟! عراق از ايران پيشرفته‌ تر هست؟! از اروپا و آمريکا چطور؟! به امام حسين هم شک نداريم حتما اگه بخواد شفا هم ميده ولي نه به همه حقيقت اينه که يه بازي کاملا حساب شده در کار هست ... به من بگو کرونا دارم تا بترسم و دفاع بدنم ضعيف شود ،، در حالي که ماسک به چهره دارم و اکثيژن دريافتي بدنم کمتر از نصف حالت طبيعي است اطرافم وايتکس بپاش تا ريه‌هايم بيشتر درگير شود و حالا نوبت کماست تا کروناي مرا تکميل کند!! کرونا هست ولي نه آن چيزي که مي‌گويند هدف برنامه ريزي براي تسلط کامل بر جهان @Ramznak
* کميل *
12:41 صبح

خلجي

+ [وبلاگ] تعلق به دنيا

خلجي

+ [وبلاگ] مومن

خلجي

+ [وبلاگ] نار

خلجي

+ [وبلاگ] 66

خلجي

+ [وبلاگ] 1

خلجي

+ [وبلاگ] 2

خلجي

+ [وبلاگ] 4

خلجي

+ [وبلاگ] 3

خلجي

+ [وبلاگ] 2

خلجي

+ [وبلاگ] يک امتحان
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top