سفارش تبلیغ
صبا ویژن

                          


باتو می گویم مروه ی نجیب

تااین زمان نمی دانستم شهادتی باشد که فقط مال ماست،دخترانه ی دخترانه.نمی دانستم همین روسری وچادر که هر روز سر می کنیم شهادت ساز است،مثل ایمان،مثل عقیده،مثل طرز تفکر.از امروز به چادرم به گونه ای دیگر نگاه خواهم کرد.چادرم را مثل ایمان وعقیده ام حفظ خواهم کرد.تلاشم را خواهم کرد...

حالا می فهمم معنی آن جمله را که پیر عزیز ودوست داشتنی و فرزانه مان می گفت قرآن کریم انسان ساز است و زن نیز...

18ضربه چاقو آن هم در حضور ماموران دادگاه،قاضی وشاهدان عینی،از سوی متهمی که قرار بود محاکمه شود.تنها جرم مروه شربینی آن بود که محجبه بود وبه همین دلیل ماه ها پیش قاتل نژاد پرست آلمانی در پارک به اوحمله می کند وبعد هم در دادگاه در برابرچشم فرزند خردسالش با18ضربه چاقو اورا به طرزفجیعی می کشد در حالی که باردار بود و اوشهیده ی حجاب شد.

 


نوشته شده در تاریخ شنبه 90 دی 17 توسط خانم حق جو