سفارش تبلیغ
صبا ویژن

                          


نتیج? ژنتیکی و نتیج? ایدئولوژیکی
این عکس به نظرم خیلی حرف برای زدن دارد. همین!

 


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 92 مهر 1 توسط حق جو