سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

                          


روزی روزگاری دولتی بود سراسر آنتی پوپولیسم. او مانده بود و «میراث فاجعه بار»ی از دولت پوپولیست پیش از خود به نام هدف مندی یارانه ها. وزیر اقتصادش مصاحبه می کرد که «شب واریز یارانه ها، شب مصیبت عظمای دولت است»، وقتی از وزیر نفتش احساسش را درباره واژه هدفمندی یارانه‌ها پرسیده بودند، گفته بود: «خیلی عذاب‌آور است» و نیز گفته بود: «جمع کردن پول هدفمندی و رساندن به‌موقع آنها واقعاً «عذاب الیمی» است» و دیگر اینکه: «بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تأمین کنیم، خوابم نمی‌برد .». وزیر رفاهش در همان اوایل دولت و در دیدار با یکی از مراجع ضمن برقرار نمودن ملجس عزایی در مصیبت پرداخت یارانه ها مدعی شده بود: «آقای دکتر روحانی به من گفتند بی‌سروصدا حذف یارانه‌ها را شروع بکنید.» و حتی گفته بود: «مسئول حذف یارانه‌ام». معاون اول دولتش که منتهای رفتارهای ضد پوپولیستی بود و البته روزی نبود که بر ضد رفتارهای پوپولیستی دولت پیش از خود مصاحبه ای، چیزی از خود در نکند، نیز گفته بود: «"یارانه نقدی" استدلال اقتصادی ندارد» و تنها دلیل پرداخت آن از سوی دولت پیشین را چنین دانسته بود: «جز اینکه به دنبال افزایش محبوبیتشان بودند، دستاورد دیگری نداشتند.»

مصیبت شب یارانه 

و خلاصه اعضای دولت آنتی پوپولیسم تمام تلاش خود را بر پوپولیستی نمایاندن این میراث بر جا مانده از دولت پیش از خود صرف کرده بودند، تا اینکه برای دومین سال پیاپی مقرر شد بخش از ثروتمندان یارانه بگیر دستشان از یارانه دور شود. اینجا بود که سخنگوی دولت آنتی پوپولیست ها با چشمانی گریان حذف یارانه سه دهک بالای جامعه را ناعادلانه و غیر منصفانه خواند و حتی گفت برای حذف این مصوبه تنها چشم امید دولت به شورای نگهبان است! و در همین راستا اعضای دولت مذکور درمجلس عزایی به کلی سری به ذکر مصیبت دور ماندگان از یارانه پرداختند. در ابتدای این مراسم وزیر اقتصاد به حالتی رنجور گفت: «شب واریز یارانه ها در دولت فکر اینکه فردا عده ای بی چاره سوار بر بنز و بی ام وه شان به امید یارانه به پای خودپردازی بروند و دست خالی به پیش زن و بچه شان برگردند، همانطور که گفته بودم این شب را به شب عزای دولت تبدیل کرده»، درهمین حین وزیر نفت با حالتی به شدت خواب آلود گفت: «من هم بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید حق یارانه ای عده ای بیچاره را از آن ها محروم کنیم، خوابم نمی‌برد.» و در ادامه با سیحه ای جان گداز برای حذف کنندگان یارانه ملت طلب «عذاب الیم» کرد. سپس وزیر رفاه با ذکر خاطره ای یادآوری کرد: «آقای روحانی از همان ابتدا به من گفت حواست باشد حتما همه یارانه بگیرند ولی صدایش را در نیاور. اصلا فکر می کنید برای چه ما اول سبد کالا دادیم و بعد ندادیم؟! چون عده ای پوپولیست حسود صدایش را در آوردند و اگر صدایش را در نیاورده بودند ما همچنان سبد کالایمان به راه بود!» جهانگیری که از همان ابتدای مراسم در گوشه ای نشسته و خیلی آرام ذکر لعن بر پوپولیست ها می گفت و می گریست نیز گفت: «حذف یارانه ثروت مندان استدلال عقلانی ندارد». این مجلس با ذکر خاطره ای توسط حاج آقا خاطره پایان یافت. وی گفت امام راحل در پایان عمرشان یک روز بسیار فوری مرا احضار کردند و با تاکید ویژه گفتند «حواست باشد یارانه کسی قطع نشود خصوصا مهدی دلبندت! تا بتواند با این خرده یارانه و اندکی سکه و ارز که به زندان می برد کار و بارش را راه بیندازد» و خلاصه در این مراسم اعضای دولت یازدهم در مصیبت حذف یارانه عده ای ثروت مند بسیار ناله ها زده و بر سر و صورت خود کوفتند و البته بر مشی آنتی پوپولیستی دولت تاکیدات بسیار نموند!

عزای دولت یازدهم

عجب زجری می کشد این دولت! هم باید بر واریز یارانه ها عزا بگیرد و هم بر کوتاه شدن دست ثروت مندان بی نیاز از آن! ما را در غم خود شریک بدانید... .


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 95 اردیبهشت 1 توسط حق جو