سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

                          


به نام خدای سیب، خدای باران،خدای ماه وخدای دلهای بی قرار.
به نام خدای اقرب الیه من حبل الورید.خدایی که همین نزدیکی هاست.
خدایا تو چه قدر خوبی! خدایا ما هرروز تصمیم می گیریم که خوب باشیم،خوب حرف بزنیم، به همه کمک کنیم، اما وقتی بین ترافیک ماشین ها و دودهای موتورها و چراغ های همیشه قرمز می ایستیم همه چیز یادمون میره.
خدایا توچه قدر خوبی
!

خدایا ما هرروز تصمیم می گیریم که به تو نزدیکتر شیم. هروقت غصه ای داریم اونقدر بغض گلومون رو فشار میده که وقتی نماز می ایستیم گلوله های اشکمون، جای ما به سجده می افتند، اما باز از تو دوریم و حسرت آغوش تو در دلمون.
خدایاتو چه قدر خوبی!

خدایا ماهرروز زمزمه می کنیم که «الهی وربی من لی غیرک»، اما وقت شادی هامون که میشه تورو از یاد می بریم و اسم تو رو میذاریم داخل همون کتاب قرآنی که گوشه طاقچه ی خونمون خاک می گیره و ماه رمضون بازش می کنیم چون ماه رمضونه دیگه ،بی هیچ انگیزه ای!
خدایا تو چه قدر خوبی!

خدایا اگر تو خنده هامون با تو نباشیم، تو، شادی به خنده ی ما واگر کمی دلمون بگیره تو اونقدر ناراحت میشی که به آسمون اجازه ی لبخند نمیدی وبارون خوشگلش رو می فرستی تااشکهای آدما رو بشوره.
خدایاتوچه قدرخوبی!

خدایا وقتی دلمون از دست آدمهای دور وبرمون می گیره، وقتی حرفمون حقه وآدمها میگن نا حقه، وقتی نمی تونی تو گیرودار همون بغض، جواب نا حقیشون رو بدی، مثل بچه ها لبخند روی دلت می شینه که آی!اگه به خدا نگفتم. اون وقت موقع نماز سرت رو روی شونه ی خدا میذاری وبراش درد دل می کنی وآروم آروم خوابت میبره.
خدایا توچه قدر خوبی
!

خدایا! خیلی ها ذهن ناقص من رو به سخره می گیرن که چرا عالی ترین واژه ها رو برای ستودن خدا استفاده نمی کنی! اما ذهن هرکس به گونه ای است. برای من زیباترین و عاشقانه ترین واژه، «خوب» است.
پس خدایا توچه قدر خوبی!!!

خدایابه مااجازه ی عاشق توشدن ودل بریدن از زمینی ها راعطاکن.
آمین!


نوشته شده در تاریخ شنبه 90 مرداد 8 توسط خانم حق جو