سفارش تبلیغ
صبا ویژن

                          


 

دیکتاتور سبز

جنازه قذافی

آهای میر یزید، شیخ بی مخ، ممد سوروسی،‌ مسعود و مریم قجری! ببینید عاقبت پیش کسوتتان را و آدم شوید پیش از اینکه به عاقبت او گرفتار شوید!


نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 90 آبان 5 توسط حق جو