سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

                          


سر سفره مردم اما رفیق ضد انقلاب

 

 

شجریان گوگوش

پیوند شجریان با گوگوش در لندن

این بار «شجریان» در آغوش مجری زن

این بار «شجریان» در آغوش مجری زن----این بار شجریان در راستای سیر نزولی خود با یکی از اعضای شبکه ضد انقلابی من و تو دیده می شود

سبا خویی مجری شبکه مبتذل "من و تو" در کنار شجریان

 

 

 

شجریان در محل شبکه بی بی سی فارسی پیش از مصاحبه با این شبکه

شجریان گوگوش

شجریان و تیم کنسرتش در کنار گوگوش

 

شجریان ابتذال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلم شجریان : http://yjc.ir/news/Movie/678.wmv


نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 98 مرداد 3 توسط حق جو