سفارش تبلیغ
صبا ویژن

                          


کلمات و دفعات تکرار در جمع آیات قرآن مجید:

 

حتماً حتماً تا آخرش رو بخونید به نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بسیار زیبا وجالبی می‌رسید.

 

دنیا (یکی ازنام های زندگی): 115

 

آخرت (نامی برای زندگی پس از این جهان): 115

 

ملائکه: 88

 

شیاطین: 88

 

زندگی: 145

 

مرگ: 145

 

سود: 50

 

زیان: 50

 

ملت (مردم):50

 

پیامبران: 50

 

ابلیس(پادشاه شیاطین): 11

 

پناه جوئی از شرّ ابلیس: 11

 

مصیبت: 75

 

شکر: 75

 

صدقه: 73

 

رضایت: 73

 

فریب خوردگان (گمراه شدگان): 17

 

مردگان (مردم مرده): 17

 

مسلمین: 41

 

جهاد : 41

 

طلا : 8

 

زندگی راحت: 8

 

جادو: 60

 

فتنه: 60

 

زکات: 32

 

برکت: 32

 

ذهن : 49

 

نور: 49

 

زبان: 25

 

موعظه (گفتار، اندرز): 25

 

آرزو: 8

 

ترس: 8

 

آشکارا سخن گفتن (سخنرانی): 18

 

تبلیغ کردن: 18

 

سختی: 114

 

صبر: 114

 

محمد (صلوات الله علیه): 4

 

شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص): 4

 

مرد: 24

 

زن: 24

 

 

 

و نیز جالب خواهد بود به دفعاتی که کلمات زیر در قرآن ظاهر شده اند نگاهی داشته باشیم:

 

 

 

 

 

نماز: 5

 

ماه: 12

 

روز: 365

 

دریا : 32 ، زمین (خشکی): 13

 

دریا + خشکی 45= 32+13

 

دریا =71/11%=45/(32)

 

 

 

خشکی =28/89% =45/(13)

 

 

 

100% = دریا 71/11% + خشکی28/89%

 

 

 

دانش بشری به تازگی اثبات نموده که آب 71/111% و خشکی 28/889% از کره زمین را فراگرفته است.

لا اله الا الله
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 97 شهریور 11 توسط حق جو